Privacy kennisgeving

11 augustus 2022
versie 1.0

1. Over ons

Deze privacyverklaring dekt Future Connections Holding BV ("Wij" "Ons" "Onze") groep van bedrijven (Future Connections BV, Future Connections España Soluciones de Conectividad SL, Future Connections UK Solutions Ltd en Future Connections Technologieën B.V.). Future Connections is een onafhankelijke B2B-oplossingsintegrator en -aanbieder die netwerkoperators helpt en service providers om de kloof tussen verouderde en innovatieve technologieën te overbruggen met convergentie-, integratie-, migratie-, automatiserings- en adviesdiensten. We ontwikkelen en leveren op maat gemaakte diensten en producten die bedrijfsprocessen verbeteren, versterken en automatiseren en zorgen voor nieuwe niveaus van efficiëntie.
De eigenaar van de website www.futureconnections.com is Future Connections Holding B.V
Future Connections is een gegevensbeheerder voor onze activiteiten die betrekking hebben op onze interne functies zoals HR, Financiën, Marketing en onze IT, maar waar we diensten verlenen aan onze klanten, treden we op als gegevensverwerker en verwerken we gegevens volgens hun gedocumenteerde, schriftelijke instructies.
Future Connections zet zich in voor het beschermen van privacy, inclusief uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. De wetgeving inzake gegevensbescherming kan omvatten (maar is niet beperkt tot) de EU AVG 2016, de Britse AVG, de e-privacyrichtlijn en alle andere toepasselijke wetgeving die gegevensbescherming verplicht stelt. Dit omvat ook eventuele vervangende wetgeving die van tijd tot tijd van kracht kan worden.
Lees de volgende privacyverklaring aandachtig door om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. In deze privacyverklaring worden ook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toegelicht.

2. Neem contact met ons op

Future Connections Het adres van Holding BV is Bredaseweg 85, 4872 Etten-Leur, Nederland, BTW-nummer NL858275776B01. U vindt de contact- en adresgegevens van onze andere vestigingen hier.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze groep Data Protection Officer (DPO) door te schrijven naar de DPO, Future Connections Holding BV, Bredaseweg 85, 4872 LA Etten-Leur, Nederland, e-mailen [e-mail beveiligd] of bel +31 850 666 000.

3. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarom

3.1 Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

Wanneer u onze website, producten of diensten gebruikt, vergaderingen met ons heeft of anderszins met ons communiceert, kunnen we u vragen om vrijwillig bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder uw naam, bedrijfsfunctie, postadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres en accountgebruikersnamen. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om sommige of al deze persoonsgegevens te verstrekken wanneer u een account registreert, een aanvraag bij ons plaatst, solliciteert op een vacature, zich abonneert op onze marketingcommunicatie of voor door ons georganiseerde marketingevenementen waar u ons toestemming. We gebruiken deze informatie om uw account aan te maken en te beheren, u marketingcommunicatie te sturen, u de producten en diensten of informatie te bieden die u aanvraagt ​​en om uw vragen te beantwoorden. Over het algemeen zullen de persoonsgegevens die u wordt gevraagd om te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

3.2 Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze website, producten of diensten gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen van uw computers of apparaten, inclusief mobiele apparaten. De gegevens die we automatisch verzamelen, kunnen uw IP-adres omvatten (hieronder uitgelegd), apparaattype, besturingssysteemdetails, unieke apparaatidentificatienummers (inclusief mobiele advertentie-ID's), browsertype, browsertaal, besturingssysteem, geografische locatie en andere technische informatie .

3.3 Gegevens die we verkrijgen van externe bronnen

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke gegevens over u ontvangen van externe bronnen, inclusief en zonder beperking van:

 • wervingsbureaus
 • bureaus voor kredietcontrole
 • leveranciers van leadgeneratie
 • wederverkopers en andere partners die onze producten en diensten aan u verkopen, maar alleen wanneer dergelijke derden hebben bevestigd dat zij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken.

De soorten persoonlijke gegevens die we van derden kunnen ontvangen, kunnen contactgegevens, cv's, kredietgeschiedenis en bestelinformatie zijn. We gebruiken de informatie die we van deze derde partijen ontvangen voor verschillende doeleinden, zoals het beoordelen van uw geschiktheid voor een functie en het onderhouden en verbeteren van de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u bewaren in onze contactdatabases. U kunt contact met ons opnemen via onze bovenstaande gegevens als u dit verder met ons wilt bespreken.

3.4 Gegevens verzameld via onze producten en diensten

We gebruiken gegevens die we verzamelen van onze producten en diensten voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.

3.5 Cookies en tracking

Wij gebruiken cookies op onze website. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en om uw toestemming te wijzigen.

3.6 Locatiegegevens

We kunnen verschillende soorten informatie over uw locatie verzamelen, waaronder algemene informatie (bijvoorbeeld IP-adres of postcode) en meer specifieke informatie (bijvoorbeeld GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten wanneer deze worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze website). Deze informatie kan worden gebruikt om de aan u geleverde diensten aan te passen, zoals op locatie gebaseerde informatie en functies. Als u de website bezoekt via een mobiel apparaat en u wilt niet dat uw apparaat ons locatietraceringsinformatie verstrekt, kunt u de GPS of andere locatietraceringsfuncties op uw apparaat uitschakelen, op voorwaarde dat uw apparaat dit toestaat. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

4. Andere specifieke manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

4.1 Sollicitaties en vragen

Als u solliciteert of een vraag stelt, kunt u ons een kopie van uw cv of andere relevante informatie verstrekken. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om uw aanvraag te beoordelen. We kunnen deze informatie ook in ons bestand bewaren om contact met u op te nemen over toekomstige mogelijkheden, tenzij u ons vraagt ​​dit niet te doen. Raadpleeg onze afzonderlijke privacyverklaring voor werving voor meer informatie over hoe we uw cv verwerken, het bewaren van cv's en andere informatie.

4.2 account management

Als u producten of diensten van ons verkrijgt, kunnen wij uw contactgegevens en (indien van toepassing) betalingsinformatie gebruiken voor (i) het bieden van training aan werknemers, klantenondersteuning en management, (ii) orderverwerking en facturering, (iii) verifiëren van uw gebruik van de producten en diensten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van uw overeenkomst met ons, (iv) contact met u opnemen (ook per e-mail) over het verlopen, verlengen en andere gerelateerde kennisgevingen, en (vi) het bijhouden van onze bedrijfsrekeningen en administratie.

4.3 Marketing

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste bepalingen:

4.3. 1 Marketingcommunicatie

Van tijd tot tijd willen we u marketingnieuws en updates over onze activiteiten, producten en diensten sturen. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen of u afmelden door op de relevante uitschrijflink te klikken die u onderaan elke e-mail van ons kunt vinden.

4.3. 2 Marktonderzoek en enquêtes

We voeren marktonderzoek uit in al onze landen. Onze enquêtes zijn anoniem, tenzij u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens met ons te delen. Uw feedback wordt opgeslagen op ons Zoho-platform. Als u op enig moment uit onze enquêtes wilt worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar onze DPO om dit aan te vragen. We zullen de enquêteresultaten gebruiken om ons inzicht in de demografische gegevens, interesses en het gedrag van onze gebruikers te verbeteren, voor trainingsdoeleinden, om de klanttevredenheid te meten en te verhogen en om de producten en diensten die we aanbieden in het volgende jaar te verbeteren.

4.3. 3 Websiteverzoeken

Als u informatie opvraagt ​​of contact met ons opneemt via onze website, zoals het invullen van een formulier of het verzenden van een e-mail of het downloaden van een document, zullen wij u vragen om gegevens te verstrekken en u op dat moment vertellen hoe de informatie zal worden gebruikt. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om toe te voegen aan onze marketingdatabase voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van e-mails om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, producten en diensten. Zoals eerder vermeld, kunt u een verzoek indienen om niet op onze mailinglijsten te worden opgenomen door u af te melden via de afmeldlink in de e-mails of door contact op te nemen met onze DPO.

4.3. 4 Netwerkbewaking

We kunnen logboeken en andere gegevens verzamelen over de toegang tot en het verkeer dat door ons netwerk en onze apparatuur gaat met het oog op beschikbaarheids- en prestatiebewaking, onderhoud, beveiligingsbewaking en -onderzoek, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, de verbetering van bestaande producten en diensten, het genereren van statistieken , rapportage en trendanalyse.

4.4 Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken:

 • Toestemming (bijv. marketingcommunicatie zoals hierboven vermeld)
 • Contractuele verplichting (bijv. om arbeidsovereenkomsten aan te gaan)
 • Wettelijke verplichting (bijv. voor anti-omkoping, corruptie enz.)
 • Gerechtvaardigde belangen (bijv. om eventuele vragen of verzoeken te beantwoorden)

5. Met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

5.1 Categorie ontvangers

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan of bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:
Soms moeten we uw gegevens delen met andere entiteiten ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit op, of het helpen verbeteren van onze producten of diensten, of om namens ons gegevens te verwerken. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn:

 • Bedrijven die behoren tot de Future Connections Holding BV groep
 • derde partijen die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (d.w.z. wervingsbureaus, personeelsadministratie, datahosting, juridische diensten, marketingdiensten, analysediensten, klantenondersteuning)
 • derden aan wie we ervoor kiezen om delen van ons bedrijf of activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen, evenals derden met wie we mogelijk willen verwerven of fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als wij momenteel doen, wat zich ook kan uitstrekken tot toestemming voor marketingcommunicatie

Mogelijk moeten we uw gegevens ook delen met een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving of (ii) om verdedigen onze wettelijke rechten.

5.2 Internationale doorgifte van gegevens

Aangezien we wereldwijd actief zijn, kunnen er gevallen zijn waarin we uw gegevens buiten de EU/VK moeten overdragen. Mogelijk moeten we uw gegevens delen met andere entiteiten of bedrijven die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden (de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), in een geschikt vermeld land of in andere derde landen die mogelijk geen vergelijkbare gegevensbeschermingswetten hebben naar de EU/VK. Als we uw informatie buiten de EU/VK moeten overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in deze kennisgeving.

6. Dataretentie

We herzien regelmatig onze praktijken voor het bewaren van gegevens om ervoor te zorgen dat we persoonlijke gegevens alleen zo lang bewaren als nodig is in overeenstemming met onze gegevensverwerkingsactiviteiten. We hebben beleid voor het bewaren van gegevens en bijbehorende schema's voor het bewaren van gegevens opgesteld om relevante bewaartermijnen te helpen documenteren.

7. Uw gegevensbeschermingsrechten

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben personen de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage in gegevens
 • Recht op rectificatie
 • Recht om te wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U kunt een recht uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO via de hierboven vermelde gegevens. Houd er rekening mee dat als u e-mailt [e-mail beveiligd], moet u mogelijk een kopie van uw identiteitskaart of een ander geaccepteerd document ter identificatie bij uw e-mail voegen. Uw document wordt alleen gebruikt om uw identiteit te verifiëren, wordt ingezien door onze DPO en wordt verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt.
We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

8. Zorgen en klachten

We begrijpen dat u mogelijk zorgen en klachten heeft over deze kennisgeving en alle aspecten van de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. Als u rechtstreeks contact met ons wilt opnemen om met ons te praten over een probleem of om een ​​klacht in te dienen, kunt u dit doen door onze contactgegevens hierboven te gebruiken.
Onze leidende toezichthoudende autoriteit is het CBP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en) en je kunt bij hen terecht om een ​​klacht in te dienen als je dat liever doet. U kunt via deze link ook rechtstreeks een klacht indienen bij de ICO als u in het VK bent gevestigd https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Indien u elders binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd bent, vindt u een lijst met toezichthoudende autoriteiten hier.

9. Beoordeling en updates

We zullen deze kennisgeving bekijken en van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. We raden u aan deze kennisgeving te controleren om te zien waar wijzigingen zijn aangebracht en om er zeker van te zijn dat u de bijgewerkte informatie te allen tijde kunt bekijken.